ERVI-booking levert

Utviklings og testperioden er ferdig og systemet er tatt i bruk. Den første leveransen er spesialtilpasset kundens unike behov. Tilbakemeldingene fra kunde er positive og samarbeidet i utviklingsfasen er upåklagelig for begge parter.

Vi har utviklet en testside for ERVI-booking, som du kan besøke her. Systemet er laget for enklere administrasjon av utleievirksomheten og ikke minst forenkle bestillingsprosessen for kundene. Vi har i utviklingen lagt betydelig vekt på at systemet skal bidra til en positiv kundeopplevelse. En kundeopplevelse som vil komme de som benytter ERVI-booking som bestillingsløsning til gode.

Valdalen.no finner du her

ERVI-bookings testside finner du her

ERVI® AS tar steget ut...

I tillegg til egen utviklingsvirksomhet, tar vi steget ut og blir et konsulentselskap. Vår kompetanse og erfaring skal kunne komme flere til gode.

Etter år med utvikling av løsninger for egen og andre virksomheter, ser vi at opparbeidet kapasitet og kompetanse gir oss rom for å ta på oss konsulentoppgaver innen løsningsutvikling, utarbeide budsjetter og forretningsplaner og tilby bedriftsøkonomisk analyse for bedre beslutninger.

Vi er et såkalt "fullstack" utviklingsfirma. Dette betyr enkelt at vi programmerer i en rekke språk. Vi tilbyr programvareutvikling og utvikling av løsninger etter kundenes behov. Våre programmere er universitetsutdannet og har erfaring med problemløsning. Vi har kompetanse innen: Java, Swift, Python, PHP, databaser, iOS, Android, JavaScript, HTML, CSS og andre etterspurte teknologier. Dette er kanskje ikke så viktig for kundene – for kundene holder det kanskje å vita at vi kan bidra til forenklinger, forbedringer og at vi kan bidra til å løse problemer?

Produsentappen® registrert varemerke

Produsentappen® er nå godkjent registrert varemerke for ERVI® AS. Det er viktig for ERVI® AS å beskytte Produsentappen®.

Utviklingen av appen er i rute og vi nærmer oss lanseringstidspunkt for en ny versjon. I den nye versjonen kommer det flere forbedringer og dokumentasjonsmuligheter - til glede og nytte for våre brukere.

Ny hjemmeside for Produsentappen®

Vi har valgt å etablere en egen hjemmeside for Produsentappen®, rett og slett for å kunne utvide tilbudet og funksjonaliteten for Produsentappen-tjenesten over tid.

Produsentappen nettsiden er lik den "gamle" var her på ERVI.no, men det vil endre seg etter de behov vi ønsker å dekke hos våre brukere. Vi har flere utviklings-ideer, men ønsker å utvikle tjenestene først - så vil vi fortelle brukeren om dette.

Nettadressen er naturlig nok produsentappen.no

Produsentappen

Produsentappen er modulbasert dokumentasjons- og planleggingsverktøy. Brukerne aktiverer og betaler kun for den modulen eller de modulene de ønsker eller har bruk for.

Produsentappen er en native app, programmert for telefoner.

  • Moduler:

  • Jordbruksmodul

  • Storfemodul

  • Fakturamodul

  • Kjørebokmodul

Modulbasert

Brukerne kan ta i bruk det de har behov for. Det brukerne ikke ønsker å aktivere, vil ikke vises i appen. Det vil være mulig å aktivere flere funksjoner etter som brukerne har behov for det.

Også for framtiden blir all kommunikasjon mellom appen og databasen kryptert for maksimal datasikkerhet og ut i fra personvernhensyn.

 

ERVI-Booking

ERVI-Booking er et helhetlig system for forenkling av utleie av hytter, rom, båter, kanoer – ja det du måtte ha for utleie. ERVI-booking består av en nettside der kundene kan booke det du har for utleie, en administrasjonsapp der du kan legge til enheter, endre bestillinger, bekrefte bestillinger, redigere bestillinger, selge tilleggstjenester. Alt dette og mer til.

ERVI-Booking forenkler og forbedrer, samtidig som kundene får full oversikt over hva som er ledig og når det er ledig. Du får frigitt tid, uten at du taper omsetning.

ERVI-Booking kommer også med en iPhone app. Der kan du bekrefte bestillinger og appen sender mail til kunden om det. Telefonene har du alltid med deg og den gir deg ERVI-Booking gir det frihet.

ERVI-Booking er et enkelt og godt system for de som ønsker å frigjøre tid, uten at det går utover kundeservice og salg. Uten av kundene opplever at det er vanskelig å fa tak i informasjon og kunne bestille utleieobjektet. ERVI-Booking er primært laget for utleie av overnatting, men det går helt greit å tilby utleie av andre ting også. Det er opp til den enkelt hva og hvordan, ERVI-Booking skal bare gjøre jobben enklere.