Produsentappen®

Produsentappen® er en tjeneste for landbruket som skal bidra til forenklinger og forbedringer. Produsentappen® er laget for bruk på mobiltelefoner, disse samhandler med egenutviklet webapp. Oppdateringer som brukeren gjør på mobilen, er umiddelbart tilgjengelig for brukeren av webappen. Det er med andre ord mulig med flere brukere per abonnement.

Produsentappen® er registrert varemerke for ERVI® AS.

Vi har laget Produsentappen® for å gjøre dokumentasjon enkelt

Brukerne kan dokumenter og planlegg raskt og enkelt i Produsentappen®, som er modulbasert. Brukerne aktiverer og betaler kun for den modulen eller de modulene de ønsker eller har bruk for.

Produsentappen® fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen® er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G- eller 4G-dekning for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon arbeidet utføres.

Modulene dekker ulike behov og ulike produksjoner. Produsentappen® oppfyller ulike lover og forskrifters pålagte dokumentasjonskrav til matprodusenter.

 

 

Oppfyller alle krav etter Forskrift om plantevernmidler.

Oppfyller krav i henhold til integrert plantevern, kan dokumentere og rapportere både kjemisk og mekanisk bekjempelse.

Fungerer uten telefondekning og krypterer all kommunikasjon mellom telefon og databasen.

 

Egenutviklet notifikasjonsserver - hjelper brukerne til å huske alt av betydning i fjøset.

Egenutviklet brunstkalender der alle hendelser lagres, notifikasjoner sendes til telefonene som påminnelse om eksempelvis, inseminering, drektighetskontroll, sining og kalving - til ønsket tid.

Mulig å registrere alle dyrene i appen, nummer og navn, kjønn og alder. Registrer og dokumenter brunst, inseminering og kalving.

Mulig å registrere melkeveiing i appen, morgen og kveld. Modulen regner sammen for brukerene.

Fungerer uten telefondekning og krypterer all kommunikasjon mellom telefon og databasen.

 

Mulig å registrere alle kundene i modulen. Registre tjenester eller varer som selges og angi prisen uten mva.

Ved fakturering: velg kunde, legg til faktura, arbeidsoppgaven og angi mengden - modulen regner sammen og lagrer opplysningene.

Mulig å send faktura til kunden direkte fra modulen/appen, og sender samtidig kopi av fakturaen til deg selv og din regnskapsfører. Enkelt, raskt og sikkert.

Fungerer uten telefondekning og krypterer all kommunikasjon mellom telefon og databasen.

 

Mulig å registrere og dokumenter enkelt og greit bruk av privatbil i tjeneste.

Mulig å registrere kjøretøy som brukeren ønsker å føre kjørebok for i appen, med registeringsnummer

Mulig å registrere kjøring på skogsbilveg, om det trekkes tilhenger og antall passasjerer som er med.

Mulig å skriv ut kjørebok, totalt eller spesifisert (PDF).

 

Med et modulbasert system gir det muligheter for å utvikle nye moduler ved behov.

Vår visjon:Å hjelpe brukerne til å bli mer effektive i hverdagen, gjennom våre innovative tjenester.

Vår misjon:Å hjelpe og inspirere gjennom å tilby enkle, smarte og praktiske løsninger som tar i bruk ting brukerne allerede har.

Foreløpige planer for nye moduler

  • Grøntnmodul

  • Gjødslingsplanmodul

  • Skogmodul

  • Servicemodul

 

Kontaktinformasjon