Bedriftsøkonomi som grunnlag for beslutninger

Bedriftsøkonomisk analyse

Når alt kommer til alt, så er det tallene som teller! Gode økonomiske analyser, sammenhengen mellom strategi, finans og regnskap er gode verktøy for å treffe gode og kvalitetssikrede beslutninger. Beslutninger kan ha ulik virkning på kort eller lengere sikt – analyse gir beslutningstagerne best mulig grunnlag for å fatte best mulige beslutninger.

Vi kan hjelpe deg med:

  • - Intern og ekstern kostnadsanalyse

  • - Flerperiodiske strategiske beslutninger (investeringsanalyse)

  • - Produksjonsoptimalisering

  • - Modeller for drift

  • - Budsjettering og rapportering

Vår tilnærming

Først, og kanskje unødvendig. Vi behandler selvsagt kundenes opplysninger med full konfidensialitet.

Vi har levert økonomiske analyser til flere virksomheter, kostnadsanalyse, investeringsanalyse og har utarbeidet budsjetter for en rekke virksomheter.

Når det er avklart om vi tar oppdraget, undertegner vi en avtale som sikrer full konfidensiell for begge parter. Avhengig av oppdragets karakter og størrelse vil vi gjennomføre flere møter der nødvendig informasjon samles inn og avklares. Det utarbeides et første utkast som diskuteres med oppdragsgiver, for å sikre at prosessen og oppgaven er i tråd med oppdragsgivers oppfatning. Eventuelle usikkerheter avklares fortløpende.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Har du en ide som du trenger hjelp til å realiser - ta kontakt så finner vi ut om vi kan hjelpe deg å realisere ideen din.

Større og mindre beslutninger kan få store konsekvenser, vi hjelper deg å kvalitetssikre beslutningsgrunnlaget og derigjennom kjenne konsekvensene av beslutningen. Beslutningen er det kunden som skal fatte, vi skal bidra til beslutningsgrunnlaget.

Kontaktinformasjon