Vi bidrar til flyt i hverdagen

Problemløsning og utvikling av tjenester

ERVI® tilbyr programvareutvikling og utvikling av løsninger etter kundenes behov. Våre programmere er universitetsutdannet og har erfaring med problemløsning. Vi har kompetanse innen: Java, Swift, Python, PHP, databaser, iOS, Android, JavaScript, HTML, CSS og andre etterspurte teknologier.

Vi har erfaring og kompetanse innen utvikling av nettsider, webapper, native-apper, dataprogrammer og tjenester og har utviklet flere spesialløsninger som bidrar til å spare mye tid gjennom effektivisering av rutineoppgaver. Flere av våre løsninger bygger på samhandling mellom webapp, nettsider og nativ-apper, som bidrar til bedre flyt og effektivisering.

Agil prosess

Tilnærmingen er korte og oversiktlige utviklingssekvenser, som testes og gjennomføres innenfor planlagt tid.

Dette sikrer kundene jevnlig oppdatering og mulighet for korrigeringer. Behov endrer seg gjerne. Vår tilnærming gir mulighet for endringer tidlig og underveis, dette sikrer effektivitet og flyt i prosessen.

Vi utvikler selv

Vi outsourcer ikke utvikling! Tar vi på oss en oppgave kan kundene være helt sikker på at det er våre fagfolk som utvikler tjeneste. Dette sikrer at vi enkelt kan vedlikeholde og videreutvikle programvaren ved behov.

Prosjektleder er kontaktpunktet, dette sikrer direkte kontakt med utviklerne - som igjen bidrar til god kommunikasjon.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Spesialtilpassing for flyt

Har du en ide som du trenger hjelp til å realiser - ta kontakt så finner vi ut om vi kan hjelpe deg å realisere ideen din.

Når vi tar på oss oppdrag kan oppdragsgiver være helt sikker på å få den oppmerksomheten som prosjektet fortjener. Vårt team settes sammen for best mulig å kunne løse oppgaven. Vi har programmerer i England, Sveits og i Norge. Vår kompetanse er din trygghet for at løsningen blir som er avtalt.

Våre utviklere er universitetsutdannet og erfarne programmere. Som firma er vi løsningsorientert og legger vekt på godt samarbeid med kundene i utviklingsfasen, fra planlegging til ferdig produkt/tjeneste.

Kontaktinformasjon