Forretningsutvikling
Valg av strategi for å nå mål

Forretningsplaner

En god og gjennomarbeidet forretningsplan er et utmerket sted å starte. En forretningsplan forteller hvordan firmaet er organisert, hvordan det har tenkt å tjene penger, hvem kundene er, forretningsmodellen som oppfyller målsettingene, driftsbudsjett, finansieringsplan, likviditetsbudsjett og markedsplan.

Selv om en planlegger aldri så godt, vil det bli behov for endringer. Med et godt utgangspunkt, er det enkelt å gjøre endringer og tilpassinger. Forretningsplanen bør være et levende og dynamisk dokument som vedlikeholdes og oppdateres ved behov.

Når målet er satt er det viktig å finne den beste eller de beste strategiene for å nå målet. Her vil også en god og gjennomarbeidet forretningsplan bidra til en best mulig prosess og strategi. Strategi er å velge – velg det som er best.

Forretningsplaner som vi har utarbeidet

Hos oss får dere erfaring og kompetanse. I tillegg til utdanning, har vi også etablererkompetanse. Vi har startet opp flere firmaer og er det vi kan kalle et oppstarts firma selv. Vi har hatt skoene på og vet hvordan det kan kjennes.

Under finnes noen av forretningsplanene vi har utarbeidet. Flere av disse har vi hjulpet med søknader til kommunale næringsfond og Innovasjon Norge.

Vi har også erfaring i å søke om SkatteFunn, da først og fremst for egen virksomhet. SkatteFunn kan være et veldig godt virkemiddel for å bedre likviditet gjennom skattelette.

1 = forretningsplan, 2 = søknad til kommunalt næringsfond, 3 = søknad til Innovasjon Norge

 • Valdalen gård - reiseliv og hjorteoppdrett: 1, 2 og 3

 • Aspenes gård - hjorteoppdrett: 1 og 3

 • Fjell hjort AS - slakteri: 1, 2 og 3

 • Hylleråsen AS: 1 og 3

 • Pål Mannsverk: 1 og 3

 • Skøtterudbua: 1 og 2

 • Max Ivan AS: 1 og 2

 • Ketil Grønnerud: 1, 2 og 3

 • Bryhn gård - storfe:1 og 3

 • Femund friluft: 1

 • ERVI® AS: 1, 2 og 3

Ta kontakt for en uforpliktende samtale

Har du en ide som du trenger hjelp til å realiser - ta kontakt så finner vi ut om vi kan hjelpe deg å realisere ideen din.

Vår erfaring er først og fremst at de fleste sliter med å utarbeide fornuftige budsjetter, og budsjetter som kan korrigeres fortløpende. Det er ikke "farlig" å vite at en får likviditetsutfordringer 6 måneder fram i tid og det er mye enklere å snakke med banken i god tid før det skjer – enn å kontakte banken når kassa er tom.

Vi har utviklet budsjettmaler som kundene enkelt kan korrigere og som oppdaterer alt som skal oppdateres automatisk. Vår anbefaling for oppstarts firma er å ta budsjettarbeidet på største alvor. Det sammen gjelder for etablerte virksomheter som opplever endringer som påvirker firmaet i stor grad. Her kan vi bidra med utvikling av ny forretningsplan, forretningsmodeller og budsjetter.

Kontaktinformasjon