Forenkling for alle parter

ERVI-Booking består av:

 • Nettside, lignende den du er inne på nå, men med kundens design
 • Vi setter opp nettsiden ferdig til bruk. Tekst og bilder leveres av kunde
 • Online booking, notifikasjon til både kunde og eier
 • Kalendere som holder oversikt over når utleieobjektene er ledig og opptatt - kundene finner raskt informasjon
 • Administrasjonsprogram med: - oversikt over alt, mulighet for å endre bestillinger, legge til bestilling, registrere mersalg og få fakturagrunnlag
 • Legg til nye utleieobjekter enkelt i Administrasjonsprogrammet
 • Endre priser i Administrasjonsprogrammet, nettsidens priser blir automatisk oppdatert
 • Salgsapp for iPhone - bekreft bestilling via telefonen
 • Administrasjonsapp for iPad - administrer utleievirksomheten
 • Administrasjonsprogram på nett - administrer utleievirksomheten
 • Systemet sender mail til kunden om at bestillingen er registrer
 • Systemet sende mail og bekrefter at bestillingen er akseptert
 • Brukerhåndbok, som forklarer i detalj hvordan du skal bruker systemet

Prosessen fram til en ny hjemmeside

 • Vi setter opp en nettside, som kunden får tilgang til
 • Kunden leverer tekst og bilder som skal på hjemmesiden
 • Kunden får passord og tilgang til iPhoneappen, iPadappen og Andministrasjonsprgrammet og kan selv bestemme hvilket administrasjonsverktøy som skal benyttes
 • Kunden får tilsendt brukerhåndboka og kan lære seg systemet
 • Det gjennomføres testinger
 • Kunden avgjør om nettsiden skal offentliggjøres
 • Har kunden domene, flyttes nettsiden til domenet
 • Har kunden ikke domene, kan vi gjennomføre registrering 
 • Nettsiden er klar til bruk
 • Om kunden ønsker det kan det kjøpes vedlikeholdsavtale som inkluderer oppdateringer av programvaren og oppdateringer av nettsiden

Administrasjonsappen

Bestill ERVI-Booking

Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd
Påkrevd