Produsentappen oppdatert

Storfemodulen er oppdatert med noen etterspurte endringer og forbedringer

Det er nå mulig å endre registrerte brunstoppføringer. Det er lagt til en ny funksjon som viser alle registrerte insemineringer. For å endre en inseminering - klikk på ønsket i lista og klikk rediger for å gjøre endringer. Det er også mulig å slette feilregistrert inseminering.

I tillegg er det nå mulig å slette dyr fra besetningsoversikten i appen.

Brukerhåndboka oppdatert

Brukerhåndboka på nettsiden og nedlastingsversjonen er begge oppdatert med den nye Kjørebokmodulen.

Brukerhåndboka er nå oppdatert for alle modulene og vi håper og tror brukerne finner svar på spørsmål de har der. Om Brukerhåndboka ikke gir godt nok svar på det du lurer på - bruk kontaktfunksjonen i Produsentappen for å kontakte support hos ERVI - der får du hjelp!

Kjørebokmodul lansert

Produsentappen har fått en ny og nyttig modul - Kjørebokmodulen. Registrer enkelt bruk av privat bil eller yrkesbil i Kjørebokmodulen. Det er mulig å registrere kjøring med henger, passasjerer og kjøring på skogsbilveg. Det er enkelt å føre registreringer for flere biler. Registrer bilen med registreringsnummer, om du ønsker å dokumentere bruk av flere biler.

Vi har gjort mange små endringer i Produsentappen. De flest vil ikke bli lagt merke til, men det handler om feilrettinger og ytelsesforbedringer. Vi har også tilpasset notifikasjonsserveren etter ønsker fra våre brukere.

Produsentappen har gjennom utstrakt testing og korrigeringer blitt et svært nyttig hjelpemiddel for brukerne. Våre brukere setter stor pris på Produsentappen fungerer uten telefon/datadekning og at den synkroniserer seg selv med databasen, uten av brukerne trenger å tenke på det. En av de mange fordelene med at appen fungerer uten datadekning og at brukerne kan benytte WIFI til å synkronisere med databasen, noe som igjen betyr at appen bruker svært lite mobildata for å fungere.

Produsentappen oppdatert

Produsentappen er oppdatert. I denne oppdateringen er det først og fremst Storfemodulen som har fått flere funksjoner. Brukerne har ønsket notifikasjonsmulighet for omløp og drektighetskontroll. Dette er på plass i siste versjon. I tillegg har vi lagt inn standardverdier for alle notifikasjoner, disse kan brukerne overstyre ved behov.

Overstyring av notifikasjonsinnstillingene er viktig ved brunst/sliming og ønsket påminnelse. Dette kan gjøres ved registrering av sliming på den enkelte ku og sikrer mulighet for individuell oppfølging.

Last ned oppdateringen og test selv!

Produsentappen er laget med brukernes behov for øye. Det skal være enkelt, det skal gå raskt og den skal alltid fungere like raskt! Det har vært og er målet for utviklingen av modulene som inngår i Produsentappen at arbeidet skal flyte raskt. Brukerne skal enkelt kunne benytte klikk for å velge og dokumentere! Skriv lite – klikk mye!

Selvsagt må brukerne skrive inn noe, men det aller meste foregår med å klikke på ferdig definerte gjøremål. Eksempelvis to klikk trenger brukerne å gjøre for å få fram Storfekalenderen i Storfemodulen. I Storfekalenderen er det oversikt over alt som brukerne registrerer som påminnelser om brunst, blødning, omløpskontroll, drektighetskontroll, sining og kalving.

Fakturamodul lansert

Siste skudd stammen av nyttige moduler i Produsentappen er Fakturamodulen. I fakturamodulen oppretters kunder og produkter i egne databaser. Enkelt og veldig greit. Når brukerne ønsker å fakturere åpnes det en ny faktura, kunde og produkter hentes enkelt inn i fakturaen. Det er enkelt å legge til flere produkter.

Fakturmodulen oppfyller kravene i bokføringsloven. Fakturaen sendes som PDF-dokument som vedlegg i en e-post. Det er også mulig å sende purring på ubetalte fakturaer, sende kreditnota når det er nødvendig og registrere at fakturaen er betalt.

Veldig oversiktlig å finne fakturaer som er sendt, som er forfalt til betaling, som er kreditert og som er betalt. Fakturamodulen sender også en kopi av faktura, purring og kreditnota til brukeren og til brukerens regnskapsfører om dette er registrert i appen.

Brukerhåndboka på nett oppdatert

Vi har oppdatert brukerhåndboka på nett, og brukerhåndboka som for nedlasting og lesing på nettsiden inneholder samme informasjon.

Brukerhåndboka er delt inn i kapitler, et kapittel for hver modul. Det er enkelt å bla seg fram til ønsket modul.

Brukerhåndboka skal gi svar på de fleste spørsmål og får du ikke svarene du trenger - bruk kontaktmulighetene i Produsentappen for å kontakte Support.

Ny versjon av Brukerhåndboka kan lastes ned

Brukerhåndboka er oppdatert og tilpasset de nye modulene, Storfemodul og Fakturamodul. I tillegg er også endringene i Jordbruksmodulen inkludert i oppdateringen av brukerhåndboka.

Brukerhåndboka kommer i PDF-filformat og kan lastes ned og leses på alle plattformer. For å lese brukerhåndboka må du ha installert Adobe Reader. Det har de aller fleste på datamaskinen, nettbrettet eller telefonen i dag.

Vi håper brukerhåndboka er nyttig og gjør brukeropplevelsen med Produsentappen god.

Brukerhåndboka er delt inn i kapiteler som tar for seg Produsentappen, Jordbruksmodul, Storfemodul og Fakturamodul. Kapitlene tar for seg hovedmenyene i appen og alle undermenyene og hvordan du som bruker skal registrere og bruke den mest mulig effektivt.

Brukes Produsentappen slik vi har tenkt at den skal brukes, er den et veldig godt og raskt hjelpemiddel i daglig drift. Vi har gitt Produsentappen et kjælenavn – Bondens lille hjelper – fordi vi mener den bidrar til å øke effektiviteten betraktelig.

Storfemodulen i Produsentappen er lansert

Vi er veldig fornøyd med å kunne lansere Produsentappen, med en oppdatert Jordbruksmodul og den nye Storfemodulen til Android og iPhone samtidig.

Jordbruksmodulen har fått flere nye funksjoner. Begge versjonene, Android og iPhone, har de siste funksjonene på plass. Det er ingen forskjell mellom versjonene.

Storfemodul

I modulen kan brukerne registrere alt fra brunst, inseminering, kalving, melkeveiing og veterinærbehandling. Registrere besetningen, legge til bruken av dyrene (melkeku, okse, ammeku, kjøttfeokse osv.).

Dokumenter ved å velge blant innebygde løsninger. Modulen benytter kunstig intelligens til å sende påminnelser til brukeren på ting som er viktig å gjøre/huske på.

I Storfemodulen holder oversikt over frister og sender notifikasjon til brukeren etter brukerens ønske. Vi har utviklet en egen notifikasjonsserver som holder oversikt over notifikasjonene (påminnelsene) og sender de til rett telefon til riktig tid. Rett og slett et veldig godt hjelpemiddel for alle med storfehold.

Test gratis på telefonen ut året

Gratisperioden gjelder både for Android- og iPhone telefoner.

Produsentappen på Apple AppStore

Produsentappen på Google PlayStore

Nytt om Produsentappen

Vi har satt på flere ressurser for å fullføre utviklingen av Android versjonen av Produsentappen. I løpet av et par uker vil Produsentappen kunne testes på Android-telefoner også.

Målet er å lansere Produsentappen med Jordbruksmodul og Storfemodul for Android-telefoner samtidig med at Storfemodul lansers for iPhone.

Utviklingsarbeidet

Jordbruksmodulen, Våronn er bygd om og funksjonaliteten er utvidet. Det blir nå mulig å registrere jordarbeiding, såing og gjødsling under egne menyknapper.

Storfemodulen

Utviklingsarbeidet er godt i gang og er i tråd med utgivelsesplanen.

 • Funksjonalitet som bygges inn er:
 • Registrering av brunst og oversikt over ventede brunstige kyr

 • Registrering av inseminering og Avlsplan/okse

 • Registrering av kalving og kalvings opplysninger og oversikt over ventede kalvinger

 • Registrering av besetningen, Registrer dyr i appen, Besetningsoversikt, Innmelding av dyr

 • Registrer melkeveiing og kraftfôr, få oversikt over resultater per ku (statistikk), send veieliste fra appen

 • Notifikasjonsserver sørger for å minne brukeren på å sjekke ting og ringe inseminør/veterinær + mye, mye mer

 

Vellykket Potato Scandinavia

Potato Scandinavia var vellykket for både arrangøren og for Produsentappen. Antallet mennesker som var innom arrangementet og standen vår skal være usagt, men det var folksomt.

Når vi oppsummerer for vår del, er konklusjonen at dette var veldig nyttig. Vi traff en rekke interesserte dyktige bønder, som gladelig delte av sine erfaringer og som hadde spesifikke ønsker for Produsentappen. Det skal ikke stå på oss og vårt ønske om å gi brukerne det det ønsker og har behov for. Men for å komme i mål vil vi trenge samarbeid med flere innenfor landbruket. Vi skal selvsagt gjøre vårt for at et samarbeid skal bli mulig og nyttig for alle parter.

Android-versjonen av Produsentappen var etterspurt. Vårt mål er at den skal være tilgjengelig for nedlasting i løpet av neste september. Selvsagt da gratis ut året for de som ønsker å ta den nærmere i øyesyn.

Potato Scandinavia

Produsentappens presenteres på Potato Scandinavia. Nordens største produsentmesse for poteter går av stabelen torsdag 17. August på Grinder Gård i Grue kommune.

Det er ventet storinnrykk fra Norge, men også fra våre nordiske naboer Danmark, Finland og Sverige er det ventet delegasjoner. Vi skal først og fremst vise fram Jordbruksmodulen, men også Entreprenørmodulen bør kunne vekke interesse.

Vi står rett innenfor inngangen til messehallen og det skal vanskelig gjøres å gå forbi oss uten å legge merke til vår lille stand. Bi håper interesserte messedeltagere tar seg tid til å stoppe opp og fe demonstrert hvor enkelt de kan oppfylle kravene til lovpålagt dokumentasjon.

Sprøyteappen blir Produsentappen

Sprøyteappen skifter navn og blir hetende Produsentappen for framtiden. Produsentappen blir modulbasert. Brukerne aktiverer og betaler kun for den modulen eller de modulene de ønsker eller har bruk for. Produsentappen er et bedre navn på tjenesten og speiler bruken betydelig bedre enn Sprøyteappen.

Produsentappen er en native app, programmert for telefoner.

 • Produsentappen vil inneholde:

 • Jordbruksmodul (det som er Sprøyteappen i dag)

 • Storfemodul

 • Entreprenørmodul

 • Moduler som vurderesurderes

 • HMS-modul

 • Skogbruksmodul

Modulbasert

Vi ønsker at brukerne kun skal ta i bruk det de har behov for. Det brukerne ikke ønsker å aktivere, vil ikke vises i appen. Det vil være mulig å aktivere flere funksjoner etter som brukerne har behov for det.

Vårt mål er at et modulbasert system skal gi en mer oversiktlig app. Endringene påvirker ikke det som er lagret i databasen.

Også for framtiden blir all kommunikasjon mellom appen og databasen kryptert for maksimal datasikkerhet og ut i fra personvernhensyn.

 

ERVI-Booking

ERVI-Booking er et helhetlig system for forenkling av utleie av hytter, rom, båter, kanoer – ja det du måtte ha for utleie. ERVI-booking består av en nettside der kundene kan booke det du har for utleie, en administrasjonsapp der du kan legge til enheter, endre bestillinger, bekrefte bestillinger, redigere bestillinger, selge tilleggstjenester. Alt dette og mer til.

ERVI-Booking forenkler og forbedrer, samtidig som kundene får full oversikt over hva som er ledig og når det er ledig. Du får frigitt tid, uten at du taper omsetning.

ERVI-Booking kommer også med en iPhone app. Der kan du bekrefte bestillinger og appen sender mail til kunden om det. Telefonene har du alltid med deg og den gir deg ERVI-Booking gir det frihet.

ERVI-Booking er et enkelt og godt system for de som ønsker å frigjøre tid, uten at det går utover kundeservice og salg. Uten av kundene opplever at det er vanskelig å fa tak i informasjon og kunne bestille utleieobjektet. ERVI-Booking er primært laget for utleie av overnatting, men det går helt greit å tilby utleie av andre ting også. Det er opp til den enkelt hva og hvordan, ERVI-Booking skal bare gjøre jobben enklere.