Produsentappen

Vi har laget Produsentappen for å gjøre dokumentasjon enkelt - og det har vi klart!

Dokumenter og planlegg raskest og enklest i Produsentappen, som er modulbasert. Brukerne aktiverer og betaler kun for den modulen eller de modulene de ønsker eller har bruk for.

Produsentappen fungerer like fint uten telefondekning. Produsentappen er et dataprogram som du installerer på telefonen og er ikke avhengig av 3G eller 4G for å kunne brukes til å planlegging og dokumentasjon samtidig som arbeidet når det utføres.

Dokumenter alltid når arbeidet utføres! Med Produsentappen er det mulig, raskt og enkelt.

 

Bonden gjør litt, resten "fikser" Produsentappen

Produsentappen er laget for å gjøre dokumentasjonsarbeidet så enkelt og rasjonelt som mulig. Vi har lyttet til bønder når vi har laget Produentappen, det håper vi du legger merke til når du tar den i bruk.

Se video av Produsentappen i bruk.

 

Oppfyller alle krav etter Forskrift om plantevernmidler.

Oppfyller krav i henhold til integrert plantevern, kan dokumentere og rapportere både kjemisk og mekanisk bekjempelse.

Fungerer uten telefondekning og krypterer all kommunikasjon mellom telefon og databasen.

 

Spesialutviklet notifikasjonsserver - få hjelp av appen til å huske alt av betydning i fjøset.

Egenutviklet brunstkalender der alle hendelser lagres, notifikasjoner sendes til telefonene som påminnelse om eksempelvis, inseminering, drektighetskontroll, sining og kalving - til ønsket tid.

Registrer alle dyrene i appen, nummer og navn, kjønn og alder. Registrer og dokumenter brunst, inseminering og kalving.

Registrer opplysninger ved melkeveiing i appen, morgen og kveld. Modulen regner sammen for deg.

Fungerer uten telefondekning og krypterer all kommunikasjon mellom telefon og databasen.

 

Registrer alle dine kunder i modulen. Registrer hvilke tjenester du selger og angi prisen uten mva.

Velg kunde, legg til faktura, arbeidsoppgaven og angi mengden - modulen regner sammen og lagrer opplysningene.

Send faktura til kunden direkte fra modulen/appen, og send samtidig kopi av fakturaen til deg selv og din regnskapsfører. Enkelt, raskt og sikkert.

Fungerer uten telefondekning og krypterer all kommunikasjon mellom telefon og databasen.

 

Registrer og dokumenter enkelt og greit bruk av privatbil i tjeneste.

Registrer kjøretøy som du ønsker å føre kjørebok for i appen, med registeringsnummer

Registrer kjøring på skogsbilveg, om du trekker tilhenger og antall passasjerer som er med.

Skriv ut kjørebok, totalt eller alle månedene spesifisert.

 

Med et modulbasert system gir det muligheter for å utvikle nye moduler. Tilbakemeldinger fra brukerne kommer i stor grad til å styre hvilke moduler som utvikles.

Vår visjon:Å hjelpe brukerne til å bli mer effektive i hverdagen, gjennom våre innovative tjenester.

Vår misjon:Å hjelpe og inspirere gjennom å tilby enkle, smarte og praktiske løsninger som tar i bruk ting brukerne allerede har.

Foreløpige planer for nye moduler

  • Gjødslingsplanmodul

  • Skogmodul

  • Servicemodul

 

Kontaktinformasjon